30 Δεκ 2013

Η παγκόσμια πρόκληση του πλούτουΤο 0,7% των ενηλίκων του πλανήτη ελέγχει το 41,0% του παγκόσμιου πλούτου. Αυτά τα στοιχεία δημοσιοποίησε η τράπεζα CreditSuisseγια το έτος 2013. Το 0,7% αντιστοιχεί σε 32 εκατομμύρια άτομα, που διαθέτουν πλούτο άνω του 1 εκατ. δολαρίων. Οι «πληβείοι» ενήλικοι του πλανήτη, δηλαδή τα 3.207 εκατομμύρια με πλούτο κάτω των 10.000 δολαρίων, κατέχουν μόνο το 3% του παγκόσμιου πλούτου. Ενδιαφέρον, βέβαια, παρουσιάζει η κατανομή του πλούτου σ’ αυτό το ίδιο το 0,7%, όπου κι εκεί κυριαρχούν ανισότητες. Η CreditSuisse δεν δίνει αναλυτικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη ομάδα. Το περιοδικό Forbesόμως εκτίμησε τον Απρίλιο του 2013 ότι 1.426 άτομα της υπό εξέταση ομάδας κατέχουν πλούτο αξίας 5,4 τρις δολαρίων. Από υπολογισμούς δικής μας ερευνητικής ομάδας προκύπτουν περίπου όμοια των ανωτέρω αποτελέσματα. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι 1.485 άτομα κατέχουν 4,6 τρις δολάρια, ενώ, σύμφωνα με την ίδια μεθοδολογία, διαπιστώθηκε ότι 3 ενήλικες διαθέτουν περιουσία 9 τρις δολαρίων περίπου!
Ο πλούτος του συνόλου αυτού κατανέμεται με τον ακόλουθο τρόπο: το 22% σε ακίνητα, το 35% σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα και venturecapital, το 8% σε κρατικά ομόλογα, το 26% σε νομίσματα, χρυσό, πολύτιμα μέταλλα, το 5% σε εμπορεύματα και το 4% σε έργα τέχνης και αντικείμενα πλειστηριασμών.

Τόσο το 2012 όσο και το 2011 τα πράγματα ήταν… καλύτερα για τους φτωχούς! Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το 2011 οι πλουσιότεροι ενήλικες του πλανήτη ήταν λιγότεροι. Αντιπροσώπευαν το 0,5% του ενήλικου πληθυσμού του, ανερχόμενοι σε 29,7 εκατομμύρια άτομα. Οι φτωχοί ήταν πολύ λιγότεροι, ανερχόμενοι σε 3.054 εκατ. άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 3,3% του παγκόσμιου πλούτου. (Βλ. Διάγραμμα 2, στοιχεία 2011.)

Μέσα σε δύο μόλις χρόνια το μερίδιο των φτωχών στον πλούτο μειώθηκε κατά 0,3%, ενώ των πλουσίων (άνω του 1 εκατ. δολαρίων) κατέγραψε αντίστροφη πορεία. Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι από το 2011 έως το 2013 οι ζάπλουτοι του πλανήτη βελτίωσαν τη θέση τους κατά 9,6 τρις δολάρια.

Ενδιαφέρουσες εξελίξεις καταγράφονται και στο σύνολο εκείνο με πλούτο από 10.000 έως 100.000 δολάρια. Το 2011 οι ενήλικες αυτής της ομάδας ήταν 1.066 εκατομμύρια άτομα (23,6% των ενηλίκων), αντιπροσωπεύοντας το 14,5% του παγκόσμιου πλούτου (33,5 τρις δολάρια). Το 2013, αν και ο πληθυσμός αυτός δεν άλλαξε, ποσοστιαία μειώθηκε (στο 22,9% του υπό εξέταση πληθυσμού), κατέχοντας λιγότερο πλούτο απ’ ό,τι παλαιότερα. Ο τελευταίος ανερχόταν, λοιπόν, στο 13,7% του παγκόσμιου πλούτου (33 τρις δολάρια).

Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στους οικονομικά ευπορότερους, φέτος εκτιμάται ότι: θα πεθάνουν από πείνα 7.615.360 άτομα, ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο θανάτους λόγω έλλειψης τροφίμων είναι 3,6 δευτερόλεπτα, 1,5 εκατομμύριο παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν από ασιτία κάθε έτος και, τέλος, στις 5/7/2013 πέθαναν από τον ίδιο λόγο μόνο σε μία ημέρα 20.864 άτομα! (Πηγή: WorldFoodProgramme.)

Ως προς τις υπόλοιπες ομάδες, ο πλούτος της ομάδας με εισοδήματα από 100.000 έως 1 εκατ. δολάρια δεν κατέγραψε ιδιαίτερα πτωτική πορεία κατά τα δύο εξεταζόμενα έτη. Αν και μειώθηκε ο πληθυσμός της σε δύο μόλις χρόνια, (το 2011 ανερχόταν σε 367 εκατομμύρια άτομα, ενώ το 2013 μειώθηκε σε 361), ο πλούτος της σε απόλυτους αριθμούς κρατήθηκε γύρω στα 101 τρις δολάρια. Ο πλούτος αυτός, ως ποσοστό του συνολικού παγκόσμιου, έχασε λίγο έδαφος.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν πόσο αληθής είναι η θέση που υποστηρίζει ότι υφίσταται ένα άνοιγμα της παγκόσμιας ψαλίδας του πλούτου υπέρ των πολύ πλουσίων. Επίσης, ποσοτικοποιούν τα δεδομένα του πλούτου ανά ομάδα πληθυσμού, θέτοντας εύλογα ένα ερώτημα: Ποιος εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που δημιουργεί είτε η κάθε κρίση είτε η δυναμική που προκαλεί η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας;

Τέλος, αν υποθέσουμε ότι τα 32 εκατομμύρια των ατόμων της υψηλότερης οικονομικής κλίμακας «μισθοδοτούν» ετησίως σε όλο τον πλανήτη με 1 εκατ. δολάρια 100.000 πολιτικούς, στρατιωτικούς, γραφειοκράτες και γενικά άτομα που με κάθε μορφής παρεμβάσεις τους (π.χ., δηλώσεις αιφνίδιες που οδηγούν στη χειραγώγηση του Χρηματιστηρίου από την παγκόσμια πλουτοκρατία κ.ά.) προσφέρουν οικονομική δύναμη, τότε από το σύνολο του πλούτου τους θα πρέπει να αφαιρέσουν μόνο 100 δις δολάρια. Το «χαρτζιλίκι» αυτό αντιπροσωπεύει, λοιπόν, το 0,1% του πλούτου των εν λόγω 32 εκατομμυρίωνατόμων, ποσότητα χρημάτων αμελητέα για τα δικά τους βαλάντια. Θα ήταν επίσης άνευ αξίας αν το ποσοστό αυτό ήταν της τάξης του 1%!

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι, στο πεδίο ενός διαρκούς παγκόσμιου πολέμου, το 1% περίπου των ενηλίκων του πλανήτη, που κινεί τα νήματα της πολιτικής των κρατών, μπορεί άνετα να στραφεί ή και ακόμη στρέφεται κατά του υπόλοιπου 99%. Οι θάνατοι από πείνα, η γενοκτονία που λαμβάνει χώρα στην Αφρική, η χρεοκοπία των οικονομιών, η χειραγώγηση των αγορών, η εκμετάλλευση των πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας και οι πόλεμοι –εμφύλιοι ή μη– που φυτρώνουν όπου κρίνεται απαραίτητο είναι, λοιπόν, μέρος του παιχνιδιού που ελέγχει απόλυτα αυτό το 1%!
 Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ εκτονώνεστε ...